Arbeidsrecht advocaat

Omdat wij in arbeidsrechtelijke kwesties zowel werkgevers als werknemers bijstaan, kennen wij de belangen van beide kanten en de daarmee samenhangende aspecten van het arbeidsrecht. Als ondernemer en als particulier bent u bij ons aan het juiste adres voor al uw arbeidsrechtelijke vragen.
 
Of het nu gaat om een schadevergoeding, een ontslag (al dan niet op staande voet), ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een bedrijfsongeval, een beroepsziekte, reïntegratie, een arbeidsgeschil, (secundaire) arbeidsvoorwaarden of loonvordering; in al die gevallen zijn wij uw optimale juridische steun en toeverlaat.
 
Arbeidsrechtelijke bedrijfsscan
Onze ervaring heeft ons geleerd dat veel misverstanden tussen werkgevers en werknemers, maar al te vaak de bron van juridische conflicten, heel vaak voorkomen hadden kunnen worden door goede interne regelingen.
 
Tegen die achtergrond bieden wij onder het motto ‘Beter adviseren, dan procederen’ speciaal voor ondernemers een arbeidsrechtelijke bedrijfsscan. Zo’n scan brengt in kaart of uw interne regelingen voldoen en welke aanvullende regelingen nuttig zo niet noodzakelijk zouden kunnen zijn.
 
Wij kunnen u bijstaan bij het treffen van goede interne regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzuimreglement, de begeleiding vanaf ziekmelding van reïntegratietrajecten (dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter), een (bedrijfs-) CAO, de arbeidsovereenkomst, secundaire arbeidsvoorwaarden of een sociaal plan.
Het motto van Antonia: "Beter adviseren dan procederen". 

Nieuws

Uitnodiging GRATIS Workshop: WWZ en de nieuwe Arbowet
De Wet Werk en Zekerheid en de nieuwe Arbowet. Het zijn twee wetten die iets vragen van jou als ondernemer of HR professional. De één is...
Verruiming vrije advocaatkeuze: rechtsbijstandverzekering geeft ook recht op vergoeding bijstand door externe advocaat in een UWV procedure
Verruiming vrije advocaatkeuze: rechtsbijstandverzekering geeft ook recht op vergoeding bijstand door externe advocaat in een UWV procedure. Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn arrest...
Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte?
Geen transitievergoeding na twee jaar ziekte?In een vraaggesprek met Nu.nl heeft minister Lodewijk Asscher aangegeven het onbillijk te achten dat een werkgever na 2 jaar...
De WWZ in de praktijk: de billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen
Als een werkgever ernstig verwijtbaar handelt, kan de rechter volgens het nieuwe ontslagrecht een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. De billijke vergoeding is een aanvullende...
Kinderalimentatie & kindgebonden budget
Kinderalimentatie & kindgebonden budgetVanaf 1 januari 2015 zijn een aantal fiscale regelingen ingrijpend gewijzigd die grote gevolgen hebben voor de behoefte aan de kinderalimentatie en...
Betaalt u niet te veel kinderalimentatie in verband met de doorgevoerde fiscale wijzigingen per 1 januari 2015?
Betaalt u niet te veel kinderalimentatie in verband met de doorgevoerde fiscale wijzigingen per 1 januari 2015?Vanaf 1 januari 2015 zijn een aantal fiscale regelingen...
Zomervakantie. Zorg tijdig voor een geldig legitimatiebewijs voor uw kinderen!
Het is weer vakantietijd. Tijd om de koffers in te pakken en te vertrekken naar een zonnige vakantiebestemming. Zorgt u er wel voor dat u voor...
antonia advocaten
Antonia Advocaat Deventer is specialist op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het daaraan verwante socialezekerheidsrecht.

Antonia Advocaten en Mediators

Singel 1
7411 HV Deventer
0570 61 91 55
info@antonia-advocaten.nl
 

Diensten

» ondernemersservice
» mediation
 
© copyright 2015 Antonia Advocaten en Mediators | webontwikkeling door Raket | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Kantoorklachtenregeling | Kantoorhandboek | Sitemap | Colofon