Nieuws

Vaststellingsaanvraag NOW

vrijdag, 21 mei 2021

Vaststellingsaanvraag NOW
 
Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste of de tweede aanvraagperiode? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Het vaststellingsloket voor NOW 1.0 is sinds 7 oktober 2020 open, het vaststellingsloket voor NOW 2.0 is 15 maart jongstleden open gesteld. Bij dit loket kunnen werkgevers een aanvraag indienen om de NOW-subsidie definitief vast te laten stellen, op basis van hun daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom. Ons advies is om daar niet te lang mee te wachten.
 
Accountantsverklaring
In sommige gevallen moet u een accountantsverklaring of derdenverklaring meesturen, afhankelijk van de hoogte van uw voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of u een aanvraag als onderdeel van een groep of concern hebt gedaan. De accountants zijn erg druk met deze werkzaamheden, zodat het raadzaam is ruim van te voren te beginnen met uw vaststellingsaanvraag. DE NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) heeft de overheid overigens wel verzocht om de tijdvakken voor de vaststellingsaanvragen te verruimen, en de overheid heeft dat verzoek gehonoreerd.
 
Gewijzigde tijdvakken
De gewijzigde tijdvakken voor de vaststellingsaanvragen voor de verschillende NOW periodes zijn nu als volgt vast gesteld:
 
NOW 1                 7 oktober 2021 tot  31 oktober 2021
NOW 2                 15 maart 2021 tot 5 januari 2022
NOW 3                 4 oktober 2021 tot 26 juni 2022
NOW 4                 31 januari 2022 tot 23 oktober 2022
NOW 5                 31 januari 2022 tot 23 oktober 2022
 
NB: deze verruiming geldt voor alle werkgevers, ongeacht of er een accountants- of derdenverklaring vereist is.
 
Wat telt als omzet?
Naast alle inkomsten uit de normale bedrijfsvoering,  vallen onder de omzet voor de NOW ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), de Regeling continuïteitsbijdrage zorg, de Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw en de Tegemoetkoming voor het uitlenen van werknemers voor crisisbanen.
 
Beslissingstermijn
Na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag beslist UWV over uw definitieve tegemoetkoming. UWV streeft er naar om de beslissing binnen 12 weken te verzenden. Als er extra onderzoek nodig is, kan dat langer duren. UWV geeft aan dat de beslissing altijd uiterlijk binnen 52 weken na uw aanvraag zal worden verstuurd. Dat betekent dus dat het zo kan zijn dat u een jaar moet wachten of een definitief besluit van UWV op uw berekening.
 
Teveel voorschot
Als u teveel voorschot heeft ontvangen, moet u het verschil tussen het voorschot en de definitieve tegemoetkoming terugbetalen. U moet pas terugbetalen als u van UWV een beslissing heeft ontvangen over uw definitieve berekening. De teveel ontvangen bedragen moeten per aanvraagperiode apart terug worden betaald, anders kan UWV de betaling niet verwerken. Als u het teveel ontvangen bedrag niet in een keer kunt terugbetalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen.
 
Kunnen wij u helpen?
Op onze website houden we u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze column, of u heeft ondersteuning nodig bij de aanvraag, belt u ons gerust op het nummer 0570-619155. Wij staan u graag te woord.

Nieuws

Breaking News! Een ingrijpende hervorming op de arbeidsmarkt: (fors) minder flex
Op 2 juni 2021 heeft de SER zijn  ontwerpadvies gepresenteerd. De SER adviseert het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk...
Vaststellingsaanvraag NOW
Vaststellingsaanvraag NOW Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste of de tweede aanvraagperiode? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Het vaststellingsloket...
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Maatregelen Heeft u de corona-maatregelen binnen uw bedrijf goed vastgelegd en kunt u deze adequaat...
NOW 2.0
 In aansluiting op mijn vorige artikel: "ACT NOW", hieronder een vervolg daarop. In dit artikel zal ik u bijpraten over de aanpassingen in de NOW...
ACT “NOW”
ACT “NOW”! But think it through before you do..Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Op 31 maart 2020 zijn...
Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!
BREAKING NEWS Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!! De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Op 8 november jongstleden heeft de Hoge...
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’.
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!Op 8 november jongstleden heeft de Hoge Raad een baanbrekende uitspraak...
antonia advocaten
Antonia Advocaat Deventer is specialist op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het daaraan verwante socialezekerheidsrecht.

Antonia Advocatuur en Mediation

Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
0570 61 91 55
info@antonia-advocaten.nl
 

Rechtsgebieden

» arbeidsrecht
» ondernemingsrecht MKB
 

Diensten

» ondernemersservice
» mediation
 
© copyright 2019 Antonia Advocatuur & Mediation | webontwikkeling door Raket | Privacystatement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Kantoorklachtenregeling | Kantoorhandboek | Colofon
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer