Nieuws

Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?

maandag, 26 oktober 2020

Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?
 
Maatregelen
Heeft u de corona-maatregelen binnen uw bedrijf goed vastgelegd en kunt u deze adequaat handhaven? Krijgt u vragen van uw werknemers, waar u ook zo 1-2-3 het antwoord niet op weet? Simpele arbeidsrechtelijke onderwerpen zijn ineens een stuk ingewikkelder geworden. Specialistische kennis van het arbeidsrecht is nodig om uw weg hierin te vinden. De eerste corona gerelateerde uitspraken van kantonrechters druppelen binnen. En die geven ook meteen aan hoe serieus de handhaving genomen wordt.
 
De rechtbank Rotterdam oordeelde op 14 augustus 2020 dat een supervisor, die al 34 jaar (!) in dienst was bij KwikFit Nederland bv, mocht worden ontslagen op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, omdat hij in deze Coronatijd een collega (ongewenst) een hand gaf en omhelsde. Deze supervisor was overigens al wel eerder gewaarschuwd voor het niet opvolgen van voorschriften. Uit deze uitspraak blijkt dat in ieder geval deze kantonrechter het opvolgen van de maatregelen in het kader van Corona zwaar weegt. Immers, juist bij een medewerker die al zo lange tijd in dienst is, wordt het hebben van een redelijke grond die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt, zeer kritisch beoordeeld. 
 
U heeft als werkgever de verantwoordelijkheid om duidelijke voorschriften op te stellen en de getroffen maatregelen adequaat te handhaven. En om adequate vervolgstappen te zetten, als uw medewerkers zich niet aan de regels houden. Wij denken daarin graag met u mee.
 
Reorganisatie
Een ander gevolg van de Coronapandemie is dat u wellicht moet overwegen tot reorganisatie over te gaan. Dat is een zware beslissing, die u weloverwogen wilt nemen. Wij kunnen u helpen om op voorhand alle relevante feiten en omstandigheden op een rijtje te zetten, zodat u daarna tot een gedegen en doordacht besluit kunt komen.
 
Wij lopen alle mogelijke scenario’s met u door. Denk aan het opstellen van een Sociaal Plan, het betrekken van de OR en de vakbonden, het doorlichten van uw personeelsbestand/toepassen van het afspiegelingsbeginsel. We doen grondig onderzoek en inventariseren de kansen en risico’s. En we denken met u mee over hoe uw bedrijf weer fit verder kan na het doorvoeren van de reorganisatie. En als u besluit tot reorganisatie over te gaan, begeleiden wij u in het reorganisatietraject. 
 
Mediation
Wat we in onze praktijk ook zien, is het nut van mediation. In deze tijden zijn de bestaande regels niet altijd meer adequaat, en moeten besluiten genomen worden ‘met gezond boerenverstand’. Maar als de belangen heel erg uiteen lopen (denk aan de eerste golf waarin de kinderen ineens thuis moesten blijven, wat een groot probleem veroorzaakte voor werkende ouders en hun werkgevers), is dat niet altijd gemakkelijk. We hebben gemerkt dat een mediationtraject dan vaak tot een snelle en constructieve oplossing leidt. Door middel van een (groeps-)mediation kan een snelle interventie plaats vinden die vaak leidt tot een breed gedragen beslissing binnen uw bedrijf. Dat voorkomt hoge kosten en maakt dat u uw kostbare tijd kunt blijven besteden aan uw core business. En dat is hard nodig in deze uitdagende tijd. 
 
 
 
 

Nieuws

Breaking News! Een ingrijpende hervorming op de arbeidsmarkt: (fors) minder flex
Op 2 juni 2021 heeft de SER zijn  ontwerpadvies gepresenteerd. De SER adviseert het nieuwe kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk...
Vaststellingsaanvraag NOW
Vaststellingsaanvraag NOW Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste of de tweede aanvraagperiode? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Het vaststellingsloket...
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering?
Tweede Corona golf: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering? Maatregelen Heeft u de corona-maatregelen binnen uw bedrijf goed vastgelegd en kunt u deze adequaat...
NOW 2.0
 In aansluiting op mijn vorige artikel: "ACT NOW", hieronder een vervolg daarop. In dit artikel zal ik u bijpraten over de aanpassingen in de NOW...
ACT “NOW”
ACT “NOW”! But think it through before you do..Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Op 31 maart 2020 zijn...
Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!
BREAKING NEWS Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!! De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Op 8 november jongstleden heeft de Hoge...
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’.
De Hoge Raad maakt een einde aan het ‘slapend dienstverband’. Werkgevers en werknemers: Ontwaakt!!Op 8 november jongstleden heeft de Hoge Raad een baanbrekende uitspraak...
antonia advocaten
Antonia Advocaat Deventer is specialist op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het daaraan verwante socialezekerheidsrecht.

Antonia Advocatuur en Mediation

Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
0570 61 91 55
info@antonia-advocaten.nl
 

Rechtsgebieden

» arbeidsrecht
» ondernemingsrecht MKB
 

Diensten

» ondernemersservice
» mediation
 
© copyright 2019 Antonia Advocatuur & Mediation | webontwikkeling door Raket | Privacystatement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Kantoorklachtenregeling | Kantoorhandboek | Colofon
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer