Rechtsgebieden

 
Antonia Advocaten & Mediators is actief op de volgende rechtsgebieden:
 

- arbeidsrecht

ambtenarenrecht

- ondernemingsrecht voor het MKB

 

Arbeidsrecht

Omdat wij in arbeidsrechtelijke kwesties zowel werkgevers als werknemers bijstaan, kennen wij de belangen van beide kanten en de daarmee samenhangende aspecten van het arbeidsrecht. Als ondernemer en particulier bent u bij ons aan het juiste adres voor al uw arbeidsrechtelijke vragen.
 
Of het nu gaat om een schadevergoeding, een ontslag (al dan niet op staande voet), ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een bedrijfsongeval, een beroepsziekte, reïntegratie, een arbeidsgeschil, (secundaire) arbeidsvoorwaarden of loonvordering; in al die gevallen zijn wij uw optimale juridische steun en toeverlaat.
 
Arbeidsrechtelijke bedrijfsscan
Onze ervaring heeft ons geleerd dat veel misverstanden tussen werkgevers en werknemers, maar al te vaak de bron van juridische conflicten, heel vaak voorkomen hadden kunnen worden door goede interne regelingen.
 
Tegen die achtergrond bieden wij onder het motto ‘Beter adviseren, dan procederen’ speciaal voor ondernemers een arbeidsrechtelijke bedrijfsscan. Zo’n scan brengt in kaart of uw interne regelingen voldoen en welke aanvullende regelingen nuttig zo niet noodzakelijk zouden kunnen zijn.
 
Wij kunnen u bijstaan bij het treffen van goede interne regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzuimreglement, de begeleiding vanaf ziekmelding van reïntegratietrajecten (dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter), een (bedrijfs-) CAO, de arbeidsovereenkomst, secundaire arbeidsvoorwaarden of een sociaal plan.

 

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht, een bijzonder deel van het arbeidsrecht, regelt de rechtspositie van alle ambtenaren in dienst van de overheid. De overheid in brede zin: gemeenten, provincies, ministeries, politie, defensie, noem maar op.
 
Het bijzondere van het ambtenarenrecht wordt nog eens onderstreept door het feit dat maar weinig advocatenkantoren gespecialiseerd zijn in zowel arbeids- als in en ambtenarenrecht.
 
Antonia is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht en kan u dan ook perfect bijstaan in alle mogelijke ambtenarenrechtelijke kwesties. Om er een aantal te noemen: de rechtspositieregeling, de aanstelling, het functioneren van een ambtenaar, plichtsverzuim, orde- en tuchtmaatregelen, arbeidsongeschiktheid, ontslag, reorganisaties en sociale zekerheid.
 

Ondernemingsrecht voor het MKB

Antonia is van mening dat u als ondernemer moet doen waar u goed in bent; ondernemen. Hoe klein of hoe groot ook het bedrijf dat u runt, er komt heel wat bij kijken. Niet in de laatste plaats omdat u te maken krijgt met tal van disciplines. Daarom is het, net zoals u voor uw belastingaangiften beroep doet op een accountant, wel zo verstandig om voor andere onderdelen van uw bedrijfsvoering te rade te gaan bij Antonia.
 
Een samenwerkingsverband met een ander bedrijf, de verkoop van uw bedrijf, het opstellen van algemene voorwaarden, in al dat soort vraagstukken staan wij u graag en deskundig bij. Net als bij geschillen met bijvoorbeeld aandeelhouders, leveranciers en klanten.
 
U zult ondervinden hoe prettig het is om altijd terug te kunnen vallen op een advocaat die thuis is in uw bedrijf en daarbij volledig op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in het rechtsgebied dat juist op u van toepassing is: het ondernemingsrecht voor het MKB.
Klik hier als u meer informatie wilt over het OndernemersAbonnement.

Fotoimpressie

Antonia Advocaat Deventer is specialist op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het daaraan verwante socialezekerheidsrecht.

Antonia Advocatuur en Mediation

Pontsteeg 22
7411 KR Deventer
0570 61 91 55
info@antonia-advocaten.nl
 

Rechtsgebieden

» arbeidsrecht
» ondernemingsrecht MKB
 

Diensten

» ondernemersservice
» mediation
 
© copyright 2019 Antonia Advocatuur & Mediation | webontwikkeling door Raket | Privacystatement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Kantoorklachtenregeling | Kantoorhandboek | Sitemap | Colofon
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer